Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Geuzenveld, Slotermeer

< Naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase!

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase!

Soepel van groep 8 naar de eerste klas.

Door: Asma Ait Mouhou
7 juli 2020

De kinderen in groep 8 worden begeleid in hun keuze naar de middelbare school.

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Sinds 2012 geef ik les in de bovenbouw van het basisonderwijs. Elk jaar zie ik kinderen die moeite hebben met de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Van het hebben van een vaste leerkracht en een vertrouwde omgeving naar een grote school met elk uur een ander vak en andere docent is een grote verandering. Dit is helaas geen onbekend probleem onder de kinderen uit Geuzenveld/Slotermeer. Kinderen krijgen helaas niet de juiste begeleiding tijdens de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In dit gebied zijn ouders vaak niet capabel om de kinderen wegwijs te maken in dit traject en hierdoor starten de kinderen al met 1-0 achter. De kinderen krijgen begeleiding in: hoe plan ik mijn toetsen, hoe leer ik voor een toets, hoe pak ik studievaardigheden en/of begrijpend lezen aan, open dagen bezoeken, leren plannen van het huiswerk, omgaan met een agenda (magister) etc. Dit met als hoger doel om zittenblijvers en vroegtijdige schoolverlaters zo veel mogelijk te beperken.

Hoe ziet het concreet eruit?
De basisschoolleerlingen van groep 8 kunnen zich in het begin van het leerjaar melden. Ik zal via de leerkrachten van de groepen 8 en flyers in de bibliotheken een aanmeldformulier opsturen of ophangen. Van augustus t/m januari zullen we ons bezig houden met het voorbereidend werk op het VO. Tussen januari en maart zal er voornamelijk gefocust worden op de plaatsing in het VO. Het hele jaar door zullen de leerlingen hulp krijgen in begrijpend lezen en studievaardigheden.

Kortom, de leerlingen worden geholpen om de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zo prettig mogelijk te laten verlopen. Na een jaar begeleiding zullen de kinderen met de juiste tools de nieuwe fase in hun leven vol zelfvertrouwen tegemoet gaan.

Hoeveel tijd zal er aan besteed worden?
Ik zal wekelijks 2 uren bezig zijn met de leerlingen. Rond januari/februari zal dit frequenter zijn tot 3 uur per week.

Kosten
Het opzetten van dit project zal ongeveer 8500 bedragen.

Bedankt voor uw stem!

Argumenten

Argumenten voor

k | 7 juli 2020 22:00

Goed initiatief voor de kinderen uit de wijk! Stimulatie is nodig!

Reageren


Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel