Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Geuzenveld, Slotermeer

< Naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase!

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase!

Werkgroep Ontmoet en Doen

Door: Moderator Buurtbudget Geuzenveld, Slotermeer
30 juli 2020
Buurtbudget GS | 5 aug. 2020, 13:25

Dit plan heeft 43 handtekeningen verzameld (naast de online likes) en heeft daarmee de like-drempel gehaald. Dit plan is door naar de haalbaarheidstoets.

Een multiculturele verbinding van Surinamers, Antilianen en Buurtbewoners

Plan van: Nyamad Moenna, namens de Werkgroep Ontmoeten en Doen.
In Nederland komen er steeds meer migrantenouderen van niet westerse afkomst. Het aantal zal de komende tijd meer dan verdubbelen naar 445000 in 2025. De grootste groepen zijn de Surinaamse Hindoestanen, Surinaamse-creolen, de antilianen, de Turkse en Marokkaanse ouderen maken over het algemeen weinig gebruik van de zorgvoorzieningen. Het ontbreekt ze soms benodigde kennis en vaardigheden om zelf gebruik te maken van de zorg. Ze maken onderling weinig contact in de wijken om bij te blijven en vrienden te maken voor onderling mantelzorg vooral als ze alleen komen te staan.
Sinds 2014 is een project via de Ouderenbond NEHOB, NOOM en St. Samenwonen en Samenleven via Oranjefonds ondersteund om voor de migranten Surinamers, Antilianen, de nieuwe bewoners van verschillende landen en de autochtone buurtbewoners; 50 plussers, mantelzorgers en ouderen in verbinding te brengen met de wijkbewoners en de huizen van wijken in Nieuw west; de Overheid in samenwerking met de plaatselijke organisaties.
Zo is eerst getracht om mensen te op te leiden als vertrouwenspersonen via stichting Samenwonen en Samenleven en trekkers te vinden die in verschillende huizen van wijken om te beginnen de buurtzaak huis van de wijk bij elkaar te brengen. Zo zijn er toen op vrijwillige basis 20 tal vertrouwenspersonen opgeleid en trekkers gevonden die de ouderen gingen motiveren om bij elkaar te komen en zich aan te passen aan ons systeem om mee te kunnen doen. Enkelen zijn nu gebleven en de behoefte is anderen te werven voor de opleiding.
Doelgroep en doelstelling: mantelzorgers en ouderen 50 plussers in de wijken Multicultureel om vrienden te maken en niet te vereenzamen en mee te doen.
Sinds 2014 is een groep van 50 plussers ontstaan van verschillende cultuurgroepen om wekelijks bij elkaar te komen om samen de week door te nemen, koffie en thee te drinken, allerlei spelletjes te doen o.a. scrabbelen, domino, troefcall, beweegoefeningen te doen en geheugentraining te doen en samen tegen betaling te lunchen. De trekkers Mevr.Jacinta Davelaar en Ingrid van Antilliaanse afkomst en Nyamad Moenna en Mevr. Lilian Noermohamed van Surinaamse afkomst; coördineren de groep die op de vrijdagen van 11.00 uur tot 15.00 uur op vrijwillige basis gemiddeld 20 personen bij elkaar komen in samenwerking en goodwill met de st. Philadelphia in hun restaurant C.Outshoornstraat 128 in Geuzenveld. De opzet is via de Stedelijk Stichting als rechtspersoon waar nodig een structurele relatie te realiseren met de Stadsdeel Nieuw west. Een locatie zou kunnen zijn L.Couperusstraat 13 in Slotermeer of een ander adres. Volgens de gebiedsmakelaar Kubeer komt na de corona crisis een locatie erbij.
Er worden ook de hoogtijdagen van de diverse cultuurgroepen herdacht en gevierd. En via enkele bewoners wordt ad hoc een buurtbudget gevraagd en minimaal gekregen via Mevr. Jacinta Davelaar omdat ze daar in de wijk woont. Wij willen nu via de Stichting een structurele relatie aangaan.
Namens de ouderen bonden wordt ook allerhande voorlichting door de heer N.H.Moenna, die voorlichter is van Netwerk Orga nisatie Oudere Miganten (NOOM) gegeven over allerlei verandering in de wetgeving. Voorlichting wordt gegeven over de gezondheid nu Coronavirus en de te nemen preventie maatregelen. Over de laatste levensfase van hun leven, over de ondersteuning door mantelzorgers etc.
Nu willen wij structureel voor de multiculturele werkgroep in Nieuw west projecten opzetten op Stadsdeelniveau via de Stichting Stedelijk e Werkgroep enkele multiculturele bewoners.
1. Scholing voor vertrouwenspersonen leren hoe om te gaan met ouderen. De trekkers op te leiden om hun te motiveren, te inspireren en te behouden.
2. Aanschaf van de benodigde spullen om het gezellig te maken.
3. Scholing verzorgen hoe je met de digitale middelen moet omgaan.
4. Culturele en educatieve excursie maken om een dagje te ontspannen.
Als groenlicht wordt gegeven en de wijk meedoet, zal ik een begroting maken wat er exact nodig is en hoeveel subsidie aangevraagd zal worden.

Argumenten

Argumenten voor

Nog geen argumenten voor

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel